Om Artlab
Doorhandle

Doorhandle


Sankt Petri Kirke är troligen grundad redan på 1200-talet. Den första kyrkan brann ner 1380 men byggdes snart upp igen. De äldsta delarna av den nuvarande byggnaden är kyrkan från mitten av 1400-talet. ”Långhus” med det triangulära slutet innehåller delar av den gamla kyrkan, medan tornets nedre delen är från ca. 1500. Under Köpenhamns brand 1728 brann återigen kyrkan, där det inre blev förstört, men kyrkans väggar fanns kvar, och man kunde därför återställa kyrkan som den en gång var.
595 SEK