Om Artlab
Okholm

Okholm


Okholms är ett handelskompani i Köpenhamn som har en mycket vacker logotype, med smidda bokstäver, på väggen. En varm sommardag vandrade vi på Rosengårdsgade och ljuset föll spännande på skylten.
595 SEK